top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp 1 (SV K45 TATM)

Chào các bạn,

Hiện nay do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, Nhà trường chưa tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2020-2021, do đó sinh viên chưa thể tích lũy đủ 65 tín chỉ, là điều kiện tiên quyết để đăng ký học phần Thực tập nghề nghiệp 1. Văn phòng khoa thông báo đến các bạn các thông tin sau:

  1. Thực tập Nghề nghiệp 1 và 2 đều do Khoa lên kế hoạch, không thực hiện đăng ký học phần cho 2 nội dung này.

  2. Hiện nay do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, Khoa tạm thời chưa lên kế hoạch thực tập để đảm bảo thực hiện an toàn phòng dịch và đảm bảo chất lượng.

  3. Khoa sẽ xin ý kiến Nhà trường triển khai kế hoạch Thực tập Nghề nghiệp 1 và 2 ngay khi tình hình cho phép.

Thân./.


93 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page