top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO: Khóa học sinh hoạt công dân cho sinh viên năm thứ hai đến năm cuối khóa năm học 21 - 22

Chào các bạn!


Căn cứ kế hoạch số 317/KH-ĐHSP ngày 26 tháng 10 năm 2021 về việc xây dựng học liệu và tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” cho sinh viên năm thứ hai đến năm cuối khóa năm học 2021 – 2022.

Văn phòng Khoa thông báo đến các bạn sinh viên những nội dung sau đây:

1. Sinh viên đăng nhập hệ thống Cổng thông tin đào tạo trực tuyến VLE bằng tài khoản đã được gửi vào email sinh viên.

2. Sinh viên xem tất cả các chuyên đề, sau mỗi chuyên đề sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm để hoàn thành chuyên đề. Đánh giá cuối khóa học là bài tập dạng trắc nghiệm khách quan gồm 60 câu hỏi, sinh viên cần trả lời đúng tối thiểu 40 câu để công nhận hoàn thành khóa học.

Đính kèm:

1. Kế hoạch xây dựng học liệu và tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” cho sinh viên năm thứ hai đến năm cuối khóa năm học 2021 – 2022.

2. Thời gian tham gia học theo từng ngành/khoa

3. Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống và tham gia học

Khoa đề nghị các sinh viên năm thứ hai đến năm cuối khóa năm học 2021 – 2022 nắm rõ hướng dẫn tham gia và lịch học để đảm bảo đúng tiến độ.

Thân./.


KH XD học liệu, SHCD_năm_2-4_NH_21-22 (1)
.pdf
Download PDF • 7.68MB
Huongdan_thamgia_SHCD_VLE
.pdf
Download PDF • 7.15MB

985 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page