top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo khảo sát về sự hài lòng của người học năm 2022

Để lấy ý kiến về sự hài lòng của người học phục vụ công tác đảm bảo chất lượng bên trong, tự đánh giá chuẩn bị cho công tác kiểm định Cơ sở giáo dục và các Chương trình đào tạo, Phòng Khảo thí và ĐBCL xin gửi lại Quý Khoa đường link thực hiện khảo sát như sau:

Link khảo sát: https://forms.gle/CRnFB2gxoXg6uHHp8 Đối tượng thực hiện: các sinh viên chưa làm khảo sát trên hệ thống VLE (Phòng Khảo thí và ĐBCL đã triển khai trong đợt học chính trị đầu khóa năm 2022) Thời gian: hạn chót làm khảo sát ngày 10/12/2022
Thân ái./.
25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page