top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo khẩn SV K39

Hai bạn sinh viên K39 (Nguyễn Quý Nam Phương & Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên (liên lạc gấp với cô Yến qua emai yenntho@hcmue.edu.vn) để nhận lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Thân./.

490 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page