top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo khẩn SV K39

Hai bạn sinh viên K39 (Nguyễn Quý Nam Phương & Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên (liên lạc gấp với cô Yến qua emai yenntho@hcmue.edu.vn) để nhận lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Thân./.

485 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page