top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo lần 1về đề tài nghiên cứu khoa học gợi ý cho sinh viên

Nhằm hỗ trợ và khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Khoa tổng hợp danh sách một số lĩnh vực và đề tài nghiên cứu khoa học gợi ý. Sinh viên có thể lựa chọn lĩnh vực và đề tài quan tâm trong danh sách gợi ý này và thảo luận với giảng viên hướng dẫn để có đề tài cụ thể cho nghiên cứu của mình. Các nghiên cứu có thể tiến hành độc lập hoặc theo nhóm. Khoa khuyến khích sinh viên chủ động tiếp cận giảng viên, trình bày ý tưởng, và mời giảng viên làm người hướng dẫn.

Sinh viên lưu ý rằng đề tài cụ thể có thể nằm ngoài danh sách này, miễn là được sự chấp thuận của giảng viên hướng dẫn và thông qua phê duyệt của Hội đồng Khoa.

Thân./.

Đề tài nghiên cứu khoa học gợi ý cho SV
.pdf
Download PDF • 94KB

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page