top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN E3 KHÓA TESOL 34

Văn phòng khoa xin thông báo lịch học môn E3 khóa TESOL 34 như sau:


- Thời gian: sau khi thi xong môn E2 lúc 9g30 ngày 25/7/2020

- Địa điểm: Phòng C303


Trân trọng./.


84 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page