• Văn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN E3 KHÓA TESOL 34

Văn phòng khoa xin thông báo lịch học môn E3 khóa TESOL 34 như sau:


- Thời gian: sau khi thi xong môn E2 lúc 9g30 ngày 25/7/2020

- Địa điểm: Phòng C303


Trân trọng./.


83 views0 comments

Recent Posts

See All