top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo lịch học Quốc phòng 3 MILI2703 cho sinh viên Khóa 48 khối ngành đào tạo giáo viên

Chào các bạn!

Nhằm đảm bảo hỗ trợ cho sinh viên khóa 48 khối ngành đào tạo giáo viên theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP, Trường mở các lớp Quốc phòng 3 (MILI2703) “Quân sự chung” dành cho khóa 48 khối ngành đào tạo giáo viên.

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin lịch được phân bổ. Các bạn cần nắm thông tin để đi học đúng lịch nhé!

Chi tiết cụ thể về thời gian học sinh viên xem tại đây.

Thân./.

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page