top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

THÔNG BÁO LỊCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỒ SƠ ĐOÀN VIÊN ĐỐI VỚI CÁC CHI ĐOÀN


Kính chào các đồng chí,

Ban Chấp hành Đoàn khoa Tiếng Anh thông báo đến các Chi đoàn về Thời gian thực hiện công tác hồ sơ Đoàn viên đối với các Chi đoàn như sau:


1. Đối tượng thực hiện:

  • Đại diện các Chi đoàn khóa 44, 45 (Chuyển sinh hoạt Đoàn)

  • Đại diện các Chi đoàn khóa 46 - 48 (Viết nhận xét sinh hoạt Đoàn)

  • Đại diện các Chi đoàn khóa 49 (Tiếp nhận sinh hoạt Đoàn)


2. Thời hạn thực hiện:

  • Gia hạn thời gian khảo sát: 3/10/2023

  • Đề nghị các chi đoàn nhanh chóng hoàn thành đăng ký.

3. Hình thức thực hiện:

  • Đại diện các Chi đoàn vui lòng đăng ký lịch làm việc tại biểu mẫu này: https://forms.gle/pY2SJCfU8HuYZWN38

  • Các đoàn khóa 48 trở về trước xem thông tin tại đây: https://tinyurl.com/4jruvnvz

  • Các Chi đoàn khóa 49 xem thông tin tại đây: https://docs.google.com/document/d/1DoL9kVVJaU3vSvHMSUJRNxlczzGmhh2V1KqJfaJTlow/edit


4. Lưu ý:

- Các đại diện Chi đoàn điền đúng, đủ các thông tin theo yêu cầu.

- Các nội dung khảo sát trong biểu mẫu chỉ là căn cứ để Ban Chấp hành Đoàn khoa sắp xếp lịch làm việc chứ không phải thời gian đăng ký chính thức.


Mọi chi tiết các đồng chí vui lòng liên hệ

Đồng chí Cổ Khải Vĩ - 0909.505.410 - cokhaivi5555@gmail.com

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Lan - 0964.757.946 - xuaanlannt@gmail.com


423 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page