top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo lịch thi môn E2 lớp Tesol K34

Văn phòng khoa thông báo lịch thi môn E2 lớp Tesol K34 như sau:

Thời gian: 8h00, thứ 7, ngày 25/7/2020

Địa điểm: P.C303.

Trân trọng./.

50 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page