• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo lịch thi môn E2 lớp Tesol K34

Văn phòng khoa thông báo lịch thi môn E2 lớp Tesol K34 như sau:

Thời gian: 8h00, thứ 7, ngày 25/7/2020

Địa điểm: P.C303.

Trân trọng./.

49 views0 comments

Recent Posts

See All