top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo một số vấn đề liên quan kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021

Trong kỳ thi kết thúc học phần vừa qua, một số sinh viên do sự cố kỹ thuật và đường truyền đã nộp bổ sung bài thi vào địa chỉ email Khoa (khoatienganh@lecturer.hcmue.edu.vn). Khoa đã tổng hợp danh sách các trường hợp này và gửi lên Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (P. KTĐBCL) để được hướng dẫn thêm.

Được sự hướng dẫn từ P.KT&ĐBCL, Khoa xin thông tin đến các bạn như sau:

- Các bài thi được nộp qua email Khoa trong vòng 10 phút kể từ khi kết thúc buổi thi sẽ được tổng hợp và gửi cho Giám khảo chấm thi trong đợt thi này.

- Các trường hợp sau đây sẽ được tổng hợp trong danh sách sinh viên được bố trí thi ở buổi thi/ kỳ thi khác khi có kế hoạch cụ thể:

o Trường hợp sinh viên không tham dự được kỳ thi và đã làm đơn gửi Khoa để xin hoãn thi

o Trường hợp sinh viên không thể tham gia hoặc không thể tiếp tục buổi thi do có sự cố mất điện, mất kết nối Internet, hay các lý do bất khả kháng khác trong khi thi và được Cán bộ coi thi ghi nhận

o Trường hợp sinh viên có tham gia thi nhưng bị mất bài thi trong phòng thi Ms Teams hoặc bài thi không thể hiển thị được

o Trường hợp sinh viên có tham gia thi và nộp bài thi qua email Khoa sau 10 phút kể từ khi kết thúc buổi thi

Sinh viên điền vào link dưới đây để VPK tổng hợp danh sách:

Thân ái./.


666 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page