top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

THÔNG BÁO MỜI HỘI VIÊN, SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG

Căn cứ Thông báo 39/TB-BTK, Thông báo 41/TB-BTK và Thông báo 42/TB-BTK của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường, Ban Chấp hành Liên Chi hội khoa Tiếng Anh kính gửi đến các Hội viên, sinh viên thông tin của một số hoạt động mà các bạn có thể đăng ký tham gia trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Olympic Tiếng Anh HSSV toàn quốc 2022

  • Thời hạn vòng thi trực tuyến cấp thành: chia thành 04 đợt thi, từ ngày 24/4 đến hết ngày 21/5/2022.

  • Địa chỉ để tham gia thi: olympicenglish.vn

  • Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 05 lần, kết quả được tính bằng tổng điểm và tổng thời gian thi. Tuần thi bắt đầu từ 9h ngày Chủ nhật, kết thúc 22h ngày thứ Bảy trong tuần.

  • 100% sinh viên khoa Tiếng Anh bắt buộc tham gia cuộc thi này


2. Chuyên đề kỹ năng "Hành trang chinh phục nhà tuyển dụng"


3. Chuyên đề "Bí quyết tự tin bước vào nghề "cầm phấn""


4. Chuyên đề "Xây dựng thương hiệu bản thân trong kỷ nguyên 4.0"


* Hạn chót đăng ký tham gia các chuyên đề: 23h59 ngày 13/5/2022.


Trân trọng./.

630 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page