top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nộp điểm rèn luyện HK1, NH 2019-2020

Chào các bạn,

Thực hiện kế hoạch xét và cấp Học bổng khuyến khích học tập Hk1, NH 2019-2020,

các lớp trưởng triển khai việc chấm điểm rèn luyện và gửi các bảng điểm theo mẫu trong Sổ tay sinh viên (mẫu cá nhân trang 77, mẫu tổng hợp trang 143) về Văn phòng khoa (cô Yến).

Hạn cuối: thứ tư, 20/5/2020.

Sau thời gian trên, khoa sẽ không chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến kết quả xét và cấp Học bổng khuyến khích học liên quan đến điểm rèn luyện.

Các lớp trưởng có thắc mắc vui lòng liên hệ cô Yến qua email.

Thân ái./.

166 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page