top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nộp điểm rèn luyện Hk1, NH 2020-2021

Thực hiện kế hoạch xét và cấp Học bổng khuyến khích học tập học kì 1 năm học 2020-2021, các lớp tiến hành việc chấm điểm rèn luyện và nộp về Văn phòng khoa B.603 (Cô Yến).

Hạn cuối: 25/03/2021.

Sau thời gian trên, Văn phòng khoa không giải quyết các vấn đề liên quan đến điểm ren luyện.

Thân ái./.

106 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page