top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nộp điểm rèn luyện Hk1, NH 2020-2021

Thực hiện kế hoạch xét và cấp Học bổng khuyến khích học tập học kì 1 năm học 2020-2021, các lớp tiến hành việc chấm điểm rèn luyện và nộp về Văn phòng khoa B.603 (Cô Yến).

Hạn cuối: 25/03/2021.

Sau thời gian trên, Văn phòng khoa không giải quyết các vấn đề liên quan đến điểm ren luyện.

Thân ái./.

106 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page