top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nộp bài Báo cáo Thực tập

Các bạn sinh viên Ngôn ngữ Anh Thực tập nghề nghiệp 2 nộp bài báo cáo thực tập tai Văn phòng khoa (cô Yến).

Thời gian: Thứ 2, 11/5/2020.

Buổi sáng: 8h00 đến 11h30.

Buổi chiều: 13h30 đến 15h30.

Thân ái./.

208 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page