• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nộp bài Báo cáo Thực tập

Các bạn sinh viên Ngôn ngữ Anh Thực tập nghề nghiệp 2 nộp bài báo cáo thực tập tai Văn phòng khoa (cô Yến).

Thời gian: Thứ 2, 11/5/2020.

Buổi sáng: 8h00 đến 11h30.

Buổi chiều: 13h30 đến 15h30.

Thân ái./.

180 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education