• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nộp bài Báo cáo Thực tập K42_NNAnh

Chào các bạn,

Sinh viên vẫn nộp bài Báo cáo Thực tập vào ngày 13/4/2020 theo cách thức sau:

-Gủi file mềm qua email cho giáo viên hướng dẫn (riêng lớp thầy Tùng sẽ gửi qua email cô Yến). Phiếu nhận xét đánh giá của công ty phải có dấu mộc đỏ.

-Bảng giấy sẽ nộp tại Văn phòng khoa (cô Yến) khi nhà trường có thông báo cho sinh viên vào trường.

Thân./.

169 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education