top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nộp bài Báo cáo Thực tập K42_NNAnh

Chào các bạn,

Sinh viên vẫn nộp bài Báo cáo Thực tập vào ngày 13/4/2020 theo cách thức sau:

-Gủi file mềm qua email cho giáo viên hướng dẫn (riêng lớp thầy Tùng sẽ gửi qua email cô Yến). Phiếu nhận xét đánh giá của công ty phải có dấu mộc đỏ.

-Bảng giấy sẽ nộp tại Văn phòng khoa (cô Yến) khi nhà trường có thông báo cho sinh viên vào trường.

Thân./.

173 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page