top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo ngưng tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời HK1 NH 2023-2024


Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển các bạn thông tin về việc dừng tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời, cụ thể như sau:

1. Ngưng việc tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời của sinh viên xin nghỉ trong học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 từ ngày 27/11/2023;

2. Sau thời gian trên, Phòng CTCT-HSSV sẽ không tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ trong học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 của sinh viên.

Lưu ý: các bạn sinh viên đã nộp đơn xin nghỉ học đến văn phòng khoa nhận quyết định.

Thân .ái.

127 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page