• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nghỉ lớp Giảng tập thầy Hoàng

Do giáo viên bệnh nên lớp Giảng tập của thầy Hoàng học vào chiều thứ 6, 6\9\2019 sẽ nghỉ hoc.

Trân trọng./.

11 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education