top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nghỉ lớp Giảng tập thầy Hoàng, ngày 13/9/2019

Do giáo viên bệnh nên lớp sẽ nghỉ học giờ Giảng tập vào chiều thứ 6, ngày 13/9/2019.

Trân trọng./.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page