top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nghỉ lớp Giảng tập thầy Hoàng, ngày 13/9/2019

Do giáo viên bệnh nên lớp sẽ nghỉ học giờ Giảng tập vào chiều thứ 6, ngày 13/9/2019.

Trân trọng./.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page