top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2024

Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 03/2024 sẽ bắt đầu nhận bằng từ ngày 02/5/2024 tại phòng A.107 (liên hệ giờ hành chính). Phòng đã đăng thông tin này trên trang online.

Thân ái.


74 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page