top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nhận chứng chỉ lớp Tesol K33

Thân mời các bạn học viên lớp Tesol K33 _ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, đến Văn phòng khoa nhận chứng chỉ (Ms Yến).

Thời gian: các ngày thứ 2,3,5 trong tuần.

Thân ái./.

107 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page