top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nhận chứng chỉ lớp Tesol K33

Thân mời các bạn học viên lớp Tesol K33 _ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, đến Văn phòng khoa nhận chứng chỉ (Ms Yến).

Thời gian: các ngày thứ 2,3,5 trong tuần.

Thân ái./.

100 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page