• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nhận Giấy chứng nhận lớp Tesol K35

Thân mời các bạn học viên lớp Tesol K35 đã hoàn thành khóa học đến Văn phòng khoa, B603 nhận giấy chứng nhận.

Thân ái./.

89 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education