top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nhận Giấy chứng nhận lớp Tesol K35

Thân mời các bạn học viên lớp Tesol K35 đã hoàn thành khóa học đến Văn phòng khoa, B603 nhận giấy chứng nhận.

Thân ái./.

107 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page