top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp đợt tháng 5/2024

Chào các bạn,

Sinh viên tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 5/2024 đến văn phòng khoa nhận giấy chứng nhận

Thời gian: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

Buổi sáng: 8g30 đến 11g00

Buổi chiều: 14g đến 16g00

Thân ái.

422 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page