top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tháng đợt 7/2023


Thời gian: buổi sáng từ 8g30 đến ; bu11g00i chiều từ 14g00 đến 16g00.

Thời gian phát bằng: từ ngày 14 đến 25/8/2023

Thân ái.

298 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page