top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo nhắc đóng BHYT HSSV năm học 2023-2024

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Thông báo nhắc đóng BHYT HSSV năm học 2023-2024.

Các bạn chưa mua vui lòng nhanh chóng hoàn tất thủ tục mua BHYT.

Thân./.


Thông báo Thu BHYT năm học 2023-2024-1
.pdf
Download PDF • 1.16MB
Công văn 638 ngày 01.12 tình trạng đóng BHYT HSSV năm học 2023-2024
.pdf
Download PDF • 570KB

275 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page