top of page
  • Văn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO SỐ 102/TB-ĐHSP VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN HỌC TẬP TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI SINH VIÊN, HỌC VIÊN58 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page