top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo số 289 về việc Tham dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân năm 2023


Văn phòng khoa chuyển Thông báo số 289/TB-ĐHSP về việc Tham dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân năm 2023.

Các bạn sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc đọc kỹ thông báo dành cho các bạn (mục I.1), lưu ý phần quy định chung và thực hiện theo thông báo.

Thân ái./.

289 03.7.2023 TB Tham dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng TS ThS CN năm 2023
.pdf
Download PDF • 801KB

405 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page