top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo số 376/TB-ĐHSP ngày 15/8/2023 về việc nộp hồ sơ xét Học bổng Mitsubishi UFJ

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa tiếng Anh thông báo đến các bạn về việc nộp hồ sơ xét Học bổng Mitsubishi UFJ năm 2023.

Thân./.

TB_376_Nop-ho-so-xet-Hoc-bong-Mitsubishi UFJ
.pdf
Download PDF • 450KB

110 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page