top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ THỰC TẬP SƯ PHẠM NH 2020 - 2021

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi các bạn thông báo về việc đăng ký cơ sở TTSP năm học 2020 - 2021. Các bạn xem thông báo tại đây:

https://drive.google.com/file/d/18j94wG8DYVLrq4bg6exvvCmX_diaZgZD/view?usp=sharing

Thân ái./.

461 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page