top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo sinh viên các lớp Nghe Nói TM 1&3; lớp Đọc Viết TM5

Chào các bạn,

Theo thời khóa biểu đăng ký học phần, các lớp Nghe Nói TM 1&3; lớp Đọc Viết TM5, mỗi lớp có 2 giáo viên giảng dạy 2 kỹ năng khác nhau.

Lớp Nghe Nói TM 1&3: Mr Andre dạy Nói. Ms Thanh Hà dạy Nghe.

Lớp Đọc Viết TM5: Ms Quế Trâm dạy Đọc, Mr Ngọc Sơn dạy Viết.

Trong quá trình học online, sinh viên cần tham dự đủ giờ dạy của 2 giáo viên để đảm bảo đủ bài hoc.

Thân ái./.

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page