top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo sinh viên các lớp Nghe Nói TM 1&3; lớp Đọc Viết TM5

Chào các bạn,

Theo thời khóa biểu đăng ký học phần, các lớp Nghe Nói TM 1&3; lớp Đọc Viết TM5, mỗi lớp có 2 giáo viên giảng dạy 2 kỹ năng khác nhau.

Lớp Nghe Nói TM 1&3: Mr Andre dạy Nói. Ms Thanh Hà dạy Nghe.

Lớp Đọc Viết TM5: Ms Quế Trâm dạy Đọc, Mr Ngọc Sơn dạy Viết.

Trong quá trình học online, sinh viên cần tham dự đủ giờ dạy của 2 giáo viên để đảm bảo đủ bài hoc.

Thân ái./.

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page