top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo sinh viên K42 kiểm tra và phản hồi danh sách tốt nghiệp 5/2020

Chào các bạn.

1. Phòng Đào tạo kính gửi Quý Thầy/Cô kết quả xét tốt nghiệp (dự kiến) đợt tháng 05/2020 để khoa thông tin đến sinh viên kịp thời, tại đây:  Kết quả xét tốt nghiệp dự kiến

2. Sinh viên có thắc mắc về vấn đề tốt nghiệp có thể điền form: Thắc mắc tốt nghiệp 3. Sinh viên xem kết quả giải đáp: Kết quả giải đáp thắc mắc

4. Thông tin cá nhân của sinh viên nếu có sai (ngày sinh, nơi sinh, giới tính,...) sẽ cập nhật tại phòng CTCT A.110.

5. Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp, có nhu cầu tạm hoãn, vui lòng làm đơn gửi thầy Thiện P.Đào tao.


Các bạn kiểm tra danh sách tại đây.

Hạn chót để khoa và sinh viên phản hồi là 17h00 ngày 20/05/2020.

Trân trọng./.

77 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page