top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo sinh viên K44 thiếu hồ sơ

Chào các bạn,

Phòng CTCT&HSSV thông báo danh sách sinh viên K44 còn thiếu hồ sơ. Những sinh viên có tên trong danh sách (file đính kèm) bổ sung hồ sơ còn thiếu về P.A110 trước ngày 31/5/2022.

Thân./.

K44 Tieng Anh
.xlsx
Download XLSX • 15KB

113 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page