top of page
  • Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo sinh viên lớp Thực tập Nghề nghiệp 1 (Biên phiên dịch), thầy Tùng

Chào các bạn,

Các bạn sinh viên đăng ký học phần Thực tập Nghề nghiệp 1 (Biên phiên dịch), thầy Tùng, liên hệ gấp với giáo viên, thầy có việc cần phổ biến.

Thân ái./.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page