top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo sinh viên lớp Thực tập Nghề nghiệp 1 (Biên phiên dịch), thầy Tùng

Chào các bạn,

Các bạn sinh viên đăng ký học phần Thực tập Nghề nghiệp 1 (Biên phiên dịch), thầy Tùng, liên hệ gấp với giáo viên, thầy có việc cần phổ biến.

Thân ái./.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page