top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo sinh viên nộp chứng chỉ miễn học phần học ngoại ngữ, tin học đợt tháng 10/2022220 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page