top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo SV K42 nhận C/c Giáo dục Quốc phòng

Thân mời các bạn sinh viên K42 ngành Sư phạm đến văn phòng khoa, gặp cô Yến nhận C/c Giáo dục Quốc phòng.

Thời gian: đến hết ngày 14/01/2020.


Các bạn lớp Ngôn ngữ Anh nhận tại lớp trưởng. Thời gian cụ thể như sau:

Lớp A, từ 10/12 đến 16/12/2019.

Lớp B, từ 17/12 đến 23/12/2019.

Lớp A, từ 24/12 đến 31/12/2019.

Sau ngày 31/12/2019, sinh viên ngành Ngôn ngữ chưa nhận chứng chỉ, sẽ nhận tại VPK (Cô Yến), đến hết ngày 14/01/2019

Thân ái./.

87 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page