top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo SV K42 nhận C/c Giáo dục Quốc phòng

Thân mời các bạn sinh viên K42 ngành Sư phạm đến văn phòng khoa, gặp cô Yến nhận C/c Giáo dục Quốc phòng.

Thời gian: đến hết ngày 14/01/2020.


Các bạn lớp Ngôn ngữ Anh nhận tại lớp trưởng. Thời gian cụ thể như sau:

Lớp A, từ 10/12 đến 16/12/2019.

Lớp B, từ 17/12 đến 23/12/2019.

Lớp A, từ 24/12 đến 31/12/2019.

Sau ngày 31/12/2019, sinh viên ngành Ngôn ngữ chưa nhận chứng chỉ, sẽ nhận tại VPK (Cô Yến), đến hết ngày 14/01/2019

Thân ái./.

86 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page