• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo SV K42 nhận C/c Giáo dục Quốc phòng

Thân mời các bạn sinh viên K42 ngành Sư phạm đến văn phòng khoa, gặp cô Yến nhận C/c Giáo dục Quốc phòng.

Thời gian: đến hết ngày 14/01/2020.


Các bạn lớp Ngôn ngữ Anh nhận tại lớp trưởng. Thời gian cụ thể như sau:

Lớp A, từ 10/12 đến 16/12/2019.

Lớp B, từ 17/12 đến 23/12/2019.

Lớp A, từ 24/12 đến 31/12/2019.

Sau ngày 31/12/2019, sinh viên ngành Ngôn ngữ chưa nhận chứng chỉ, sẽ nhận tại VPK (Cô Yến), đến hết ngày 14/01/2019

Thân ái./.

82 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education