top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học từ HK1,NH 2020-2021

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn thông báo tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học từ HK1,NH 2020-2021.

Thân ái./.


24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page