• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học từ HK1,NH 2020-2021

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn thông báo tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học từ HK1,NH 2020-2021.

Thân ái./.


18 views0 comments

Recent Posts

See All
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education