top of page
  • Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học từ HK1,NH 2020-2021

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn thông báo tạm dừng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học từ HK1,NH 2020-2021.

Thân ái./.


23 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page