top of page
  • Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo tạm dừng nhậnhồ sơ xin tạm nghỉ học và chấm điểm rèn luyện đối với sinh viên năm cuối

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn "Thông báo tạm dừng nhậnhồ sơ xin tạm nghỉ học và chấm điểm rèn luyện đối với sinh viên năm cuối".

Thân ái./.


51 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page