top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo tạm dừng nhậnhồ sơ xin tạm nghỉ học và chấm điểm rèn luyện đối với sinh viên năm cuối

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn "Thông báo tạm dừng nhậnhồ sơ xin tạm nghỉ học và chấm điểm rèn luyện đối với sinh viên năm cuối".

Thân ái./.


54 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page