top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xin tạm nghỉ HK1 2021-2022

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xin tạm nghỉ HK1 2021-2022.

Thân ái./.

tạm nghỉ
.jpeg
Download JPEG • 249KB

73 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page