top of page
  • Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo tổ chức buổi gặp giữa Lãnh đạo khoa và đại diện sinh viên năm học 2020-2021

Chào các bạn,

Thực hiện Thông báo số 483/TB-ĐHSP ngày 22 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức gặp giữa Lãnh đạo khoa và đại diện sinh viên năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh sẽ tổ chức buổi gặp mặt với đại diện sinh viên. Thời gian: 9h00, thứ 2, 22/03/2021 Địa điểm: phòng B404 Các lớp cử đại diện sinh viên tham dự đầy đủ và đúng giờ. Thân ái./. Văn phòng khoa

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page