top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên đủ điều kiện Thực tập năm học 2021-2022

Văn phòng khoa gửi các bạn DSSV đủ điều kiện Thực tập năm học 2021-2022

Mọi phản hồi ( qua email yenntho@hcmue.edu.vn), vui lòng gửi trước 17g00, thứ 4 08/12/2021. Nếu phản hồi sau thời gian trên VPK sẽ không giải quyết

TTNN2update6.12
.pdf
Download PDF • 250KB


TTNN1update6.12
.pdf
Download PDF • 268KB

TTSP1update5.12
.pdf
Download PDF • 205KB

TTSP2update6.12
.pdf
Download PDF • 194KB


Sinh viên gửi kèm minh chứng khi phản hồi.

Thân./.

1,737 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page