top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên chính quy năm học 2023 - 2024

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Thông báo thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên chính quy năm học 2023 - 2024, cụ thể:

1. Thông báo 381 v/v thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2023 – 2024;

2. Thông báo 382 v/v thực hiện chế độ chính sách về học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập đối với sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học hệ chính quy năm học 2023 – 2024;

3. Thông báo 383 v/v thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số và thiểu số rất ít người thuộc hộ nghèo, cận nghèo học hệ chính quy năm học 2023 – 2024;

Thân./.


381-ĐHSP-Thông báo chính sách MGHP SV hệ chính quy 23-24
.pdf
Download PDF • 1.91MB
383-ĐHSP-Thông báo chính sách hỗ trợ SV dân tộc thiểu số 23-24
.pdf
Download PDF • 1.25MB
382-ĐHSP-Thông báo chính sách-HB-phương tiện học tập 23-24
.pdf
Download PDF • 804KB

184 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page