• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Thực tập Sư phạm (nhắc lại)

Văn phòng khoa nhắc lại các bạn thông báo về Kế hoạch Thực tập Sư phạm. Các bạn đọc hướng dẫn tại đây.

Thân ái./.

45 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education