• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Thực tập Sư phạm (nhắc lại)

Văn phòng khoa nhắc lại các bạn thông báo về Kế hoạch Thực tập Sư phạm. Các bạn đọc hướng dẫn tại đây.

Thân ái./.

45 views0 comments

Recent Posts

See All
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education