top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Thực tập Sư phạm (nhắc lại)

Văn phòng khoa nhắc lại các bạn thông báo về Kế hoạch Thực tập Sư phạm. Các bạn đọc hướng dẫn tại đây.

Thân ái./.

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page