top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kì 2 năm học 2022-2023

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên gửi Thông báo số 182/TB-ĐHSP ngày 28/4/2023 của Hiệu trưởng về việc triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kì 2 năm học 2022-2023.

Đối với sinh viên các khóa 46 đến 48, từ học kỳ này các bạn sẽ áp dụng việc chấm nhập điểm theo hình thức mới, các bạn lưu ý.

Thân./.

182_TB_trien khai danh gia ket qua RLSV_HK2_22-23
.pdf
Download PDF • 1.98MB

.

441 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page