• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo triển khai kế hoạch hoạt động sinh viên NCKH năm học 2020-2021

Văn phòng khoa gửi đến các bạn sinh viên các thông báo về kế hoạch hoạt động sinh viên NCKH năm học 2020-2021:

Sinh viên tham gia NCKH, gửi thuyết minh đề tài nghiên cứu, (theo mẫu 2-SCNVKH. Mỗi đề tài NCKH của SV chỉ do 1 người hướng dẫn và tối đa không quá 05SV tham gia thực hiện, trong đó xác định 1 SV chịu trách nhiệm chính) bản cứng vềVăn phòng khoa (Ms Yến) và file mềm qua email yenntho@hcmue.edu.vn .

Hạn cuối đăng ký: Thứ 2, ngày 12/10/2020.

Các biểu mẫu, thủ tục, dự toán kinh phí thực hiên..., vui lòng xem tai website: http://phongkhcn.hcmup.edu.vn/, mục Sinh viên NCKH.

Thân ái./.

33 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education