top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

THÔNG BÁO: triển khai tài khoản sinh viên Khóa 47 tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – HS,SV

Để sinh viên K47 tiếp cận kịp thời và chính xác thông tin về khóa học Sinh hoạt công dân. Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên gửi các nội dung đính kèm sau đây:

1. Thông báo số 304/TB-ĐHSP ngày 12/10/2021 về việc triển khai tài khoản sinh viên khóa 47 tham gia "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" trực tuyến trên hệ thống VLE.

2. Bài viết Giới thiệu về lớp học trực tuyến Sinh hoạt công dân trên hệ thống VLE.

3. Hướng dẫn SV tham gia hệ thống VLE

4. Poster truyền thông về khóa học

4. Sinh viên TRẢI NGHIỆM THỬ hệ thống để chuẩn bị cho ngày học chính thức với THỜI GIAN TRẢI NGHIỆM như sau:

- Buổi sáng 15/10/2021: Nhóm 1 (Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Sư phạm Toán học.)

- Buổi chiều 15/10/2021: Nhóm 2 (Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, Công tác Xã hội)

- Buổi sáng 16/10/2021: Nhóm 3 (Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc) - Buổi chiều 16/10/2021: Nhóm 4 (Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Hóa học, Sư phạm Sinh học, Văn học, Sư phạm Ngữ văn, Việt Nam học)

- Ngày 17/10/2021: Nhóm 5 (Sư phạm Tin học, Công nghệ Thông tin, Sư phạm Lịch sử, Quốc tế học, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh) và các trường hợp khác chưa thử. Kính mong các Khoa truyền thông và thông tin kịp thời đến sinh viên năm nhất K47 để đảm bảo khóa học được diễn ra thành công.

Sinh viên xem them thông tin tại đây:

Thân ái./.340 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page