top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo TTSP theo nguyện vọng cá nhân

Chào các bạn,

Theo thông báo trước đó về kế hoạch TTSP, sinh viên đăng ký TTSP theo nguyện vọng cá nhân sẽ gửi đơn về Khoa (đơn phải có xác nhận từ trường Phổ thông nơi các bạn xin thực tập), hạn chót ngày 25/11/2021.

Hiện nay có nhiều bạn đăng ký thực tập theo nguyện vọng cá nhân nhưng chưa gửi đơn về VPK.

Sau ngày 29/11/2021 những sinh viên đăng ký nhưng không gửi đơn về Khoa sẽ được chuyển qua danh sách đoàn.

Lưu ý: đơn là bản giấy, không phải bản chụp hoặc scan

Thân ái./.

512 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page