• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về điều kiện xét làm khóa luận tốt nghiệp

Các bạn sinh viên K43 đạt đủ các điều kiện sau đây có thể đăng ký xét làm khóa luận tốt nghiệp:

  1. Điểm trung bình chung tích lũy: 3,43 (không có các học phần học lại, học cải thiện).

  2. Môn điều kiện: đạt từ 8.0 trở lên (ngành Sư phạm & BPD là môn Phương pháp nghiên cúu khoa học; ngành Thương mại là môn Nghiên cứu thương mại 1).

Các bạn sinh viên đủ các điều kiện trên ,có nhu cầu làm khóa luận tốt nghiệp đăng ký xét tại văn phòng khoa (cô Yến) .

Hồ sơ gồm: phiếu đăng ký, phiếu điểm.

Hạn cuối: thứ 6, ngày 11/9/2020

Thân ái./.

146 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education