top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

THÔNG BÁO VỀ BCH CÁC CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2019-2020

Updated: Oct 3, 2019

Kính gửi đến các Chi đoàn khoa Tiếng Anh,


Thực hiện chỉ thị của BTV Đoàn Trường trong năm học, BCH Đoàn khoa Tiếng Anh thông báo với các Chi đoàn từ khóa 45 đến khóa 42 về việc thực hiện một số công tác đầu năm cho năm học mới.


📌 Các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt bao gồm:

1. Bầu ra BCH Chi đoàn mới cho năm học 2019-2020

- Cơ cấu BCH Chi đoàn bao gồm 6 đồng chí:

+ 1 Bí thư chi đoàn

+ 1 Phó bí thư chi đoàn (kiêm Chi Hội trưởng)

+ 1 Phó bí thư chi đoàn

+ 1 Chi Hội phó

+ 1 Ủy viên chi Đoàn và 1 Ủy viên chi Hội

- Các chi đoàn nhanh chóng bầu cử và lập danh sách BCH Chi đoàn mới gửi về cho BCH Đoàn khoa ở địa chỉ mail: ed.youthunion@gmail.com trước 23g00 ngày 04/10/2019 với chủ đề mail là: [DS BCH Chi đoàn <Tên chi đoàn> năm học 2019-2020]


2. Thảo luận và tổ chức sinh hoạt chủ điểm của Chi đoàn trong năm học mới:

- Sinh hoạt chủ điểm có thể được thực hiện theo nhiều hình thức: tổ chức chuyên đề, trò chơi vận động, buổi tham quan các địa chỉ đỏ, gặp mặt học nhóm,...

- Các chi đoàn gửi về cho BCH Đoàn khoa kế hoạch sinh hoạt chủ điểm theo địa chỉ mail: ed.youthunion@gmail.com trước 23g00 ngày 06/10/2019


*LƯU Ý:

- Các Chi đoàn khóa 45 sau khi đã bầu cử thành công yêu cầu các đồng chí trong BCH tham gia group hoạt động "ED_Cán bộ Đoàn - Hội" để biết những thông báo quan trọng trong tương lai. (Link group: facebook.com/groups/ED.CanBoDoanHoi )


Trân trọng cảm ơn.229 views0 comments

Comments


bottom of page