top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo về danh sách các lớp học phần triển khai giảng dạy trực tiếp từ 11/5 đến 01/6/2020

Trường thông báo danh sách các lớp học phần có sĩ số sinh viên phù hợp với điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch trong giai đoạn hiện nay sẽ được tổ chức dạy học trực tiếp tại Trường từ ngày 11/5/2020 đến ngày 01/6/2020. Các học phần này được giữ nguyên thời khóa biểu nhưng có cập nhật về phòng học.

  1. Sinh viên có thể xem thời khóa biểu và phòng học (được cập nhật) tại đây

  2. Sinh viên khoa tiếng Anh có thể xem phiên bản rút gọn dành riêng cho khoa tiếng Anh tại đây

Ngoài ra, để đảm bảo kế hoạch thực tập của sinh viên diễn ra từ ngày 04/5 đến ngày 07/6/2020, Trường thông báo tạm dừng dạy học trực tuyến các lớp học phần sau cho đến khi có thông báo khác:

- Các lớp học phần trong kế hoạch học kỳ thứ 8 của khóa 42 ngành Sư phạm Tiếng Nga,

- Các lớp học phần trong kế hoạch học kỳ thứ 6 sinh viên khóa 43 các ngành đào tạo sư phạm khác.


Trân trọng./.

1,957 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page