top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2022

vềChào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển các bạn thông tin về kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên chính quy tốt nghệp năm 2021 và 2022.

Thân ái./.

249_010722_KH_Le tot nghiep_2022
.docx
Download DOCX • 48KB

196 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page