top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ TRẢ SỔ ĐOÀN CHO SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP

Updated: Apr 3, 2022

UPDATE: Kể từ ngày 01/3/2022, sinh viên liên hệ với Bí thư Chi đoàn để tổng hợp danh sách cần rút sổ Đoàn. Khoa chỉ liên hệ với Bí thư Chi đoàn để làm việc.


01. Đối với sinh viên Khóa 45 trở về trước:

- Sinh viên đã liên hệ trực tiếp với Đoàn khoa trước ngày 01/3/2022: Ban Chấp hành Đoàn khoa đã gửi email (qua hệ thống email sinh viên hoặc email cá nhân) về việc đến lấy sổ Đoàn đối với sinh viên đã có sổ. Sinh viên chưa nhận được email có thể tra cứu tình hình và lịch lấy sổ Đoàn bên dưới.


Sinh viên còn có vấn đề về sổ Đoàn viên và/hoặc quá trình sinh hoạt Đoàn có vấn đề cần làm rõ (như chưa tìm thấy sổ Đoàn trong kho lưu trữ, sinh hoạt Đoàn bị gián đoạn, hồ sơ kết nạp Đoàn viên còn thiếu,...), mời các đồng chí và mời kèm đồng chí Bí thư Chi đoàn đến làm việc tại Trường theo lịch bên dưới.


- Đối với sinh viên mới liên hệ (sau ngày 01/3/2022): sinh viên liên hệ Bí thư Chi đoàn (hoặc Phó Bí thư) để được lập Danh sách chuyển sinh hoạt Đoàn. Đoàn khoa chỉ làm việc với Bí thư Chi đoàn kể từ đây về sau.


- Sinh viên Khóa 43 rút sổ Đoàn cần cung cấp photo Bằng tốt nghiệp, sinh viên Khóa 44, 45 cần cung cấp Quyết định về việc dừng việc học tại trường làm căn cứ.


02. Đối với sinh viên khóa 46, 47:

Đoàn khoa chưa thu sổ Đoàn viên của sinh viên khóa 46, 47. Sinh viên cần chuyển sinh hoạt Đoàn liên hệ với Bí thư Chi đoàn để được lập danh sách và Bí thư Chi đoàn liên hệ về Đoàn khoa để được hướng dẫn giải quyết.


LỊCH TIẾP ĐOÀN VIÊN ĐẾN GIẢI QUYẾT SỔ ĐOÀN

Tuần từ ngày 04/4 đến 09/4/2022

1. Thời gian: các khung giờ như sau

- Chiều Thứ hai (4/4): Từ 13g00 đến 16g00.

- Sáng Thứ tư (6/4): Từ 07g00 đến 10g00.

- Sáng Thứ sáu (8/4): Từ 07g00 đến 10g00.

2. Địa điểm: Văn phòng Đoàn Trường (A.001), cơ sở 280 An Dương Vương.


Xin chào các anh chị cử nhân,


Vừa qua Ban Chấp hành Đoàn khoa đã nhận được nhiều yêu cầu của các anh chị về việc rút sổ Đoàn. Ban Chấp hành đã cố gắng xử lý nhưng do yếu tố khách quan của công việc hiện nay và nhân lực không đủ để xử lý nên gây nhiều chậm trễ trong việc trả sổ Đoàn cho các anh chị. Ban Chấp hành Đoàn khoa mong các anh chị thông cảm cho những bất tiện đến từ việc chậm trễ này.3. Hệ thống tra cứu:

Anh chị có đăng ký với Đoàn khoa trước ngày 01/3/2022 tra cứu theo hướng dẫn bên dưới.


564 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page